Szolgáltató

Szolgáltató neve: Molnár István egyéni vállalkozó

Székhelye: 3752 Szendrő, Petőfi tér 15

Adószám: 55921435-1-25

Nyilvántartási szám: 54669930

Email cím: support@zackonzol.hu

Általános szerződési feltételek

Az ÁSZF-hez az alábbi oldalakon leírtak tartoznak:

Alapfogalmak

A Szolgáltató jelen ÁSZF-et azért adta ki, hogy ebben:

Az ÁSZF a Szolgáltató, és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Itt a nem szabályozott kérdéseket illetően a szolgáltató webáruház tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

A szerződés nyelve magyar.

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat a Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

A szolgáltatások/ termékek használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a webshopban elérhető tájékoztatások nyújtják.

Az Ügyfél személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési tájékoztató rendelkezik.

Szerződés tárgya

Akármely Ügyfél aki a webshop felületén regisztrálja magát, a ZacKonzol Webshop webszolgáltatásait veszi igénybe, azaz e felületen keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol. A szolgáltatást igénybe vevő és az arra vonatkozó szerződést megkötő Ügyfél kijelenti, hogy a magyar jogszabályok szerint cselekvőképes nagykorú személy és az általa képviselt szervezet nevében általában jogosult önálló szerződéskötéséhez szükséges nyilatkozatok megtételére vagy a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésére vonatkozóan megfelelő meghatalmazással rendelkezik.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et részben vagy egészben bármikor módosíthatja.

Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg a szolgáltató a webáruház szolgáltatást biztosítja.

Az ÁSZF Ügyfél által történő elfogadása a webáruház szolgáltatás igénybevételének előfeltétele.

A feltételek elfogadásának minősül, ha a Vásárló a szolgáltatást igénybe veszi, azaz árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

Megrendelés

Az Ügyfél előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó szándékát a Szolgáltató webshopjában leadott megrendeléssel jelezheti, mellyel egy időben elfogadja ezen ÁSZF-ben és az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

A megrendelés leadása egyidejű felhasználói adatok megadásával történik, melynek során az Ügyfél megadja a felhasználónevét, jelszavát, nevét, telefonszámát, számlázási és postázási adatait és azt az email címet, amelyet a továbbiakban a Szolgáltatóval való kapcsolattartásra kíván használni.

Az elküldött megrendelés az Ügyfél részéről kötőerejű ajánlatnak minősül a megrendelésben szereplő szolgáltatásnak az ÁSZF-ben és a szolgáltatásra vonatkozó webshopban közzétett termék leírásokban foglalt feltételekkel való igénybevételére. Megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető.

Visszaigazolás

A megrendelés elektronikus feladását követően a Szolgáltató a megrendelést haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja az Ügyfél által megadott kapcsolati email címre küldött emailben. A visszaigazoló email tartalmazza az Ügyfél által regisztráció és a megrendelés során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk) a megrendelés azonosítóját, a megrendelés dátumát, a megrendelt szolgáltatáshoz tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a szolgáltatás díját, és a fizetendő végösszeget.

E visszaigazoló email a Szolgáltató részéről az Ügyfél által a megrendeléssel tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel a Szolgáltató és az Ügyfél között az előfizetői szerződés létrejön. Az előfizetői szerződés elválaszthatatlan része a jelen ÁSZF, az Adatkezelési tájékoztató és a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges dokumentumok.

Rendelés visszavonás

A megrendelés visszavonására a vásárló a webáruház oldalának alján található elérhetőségein keresztül van lehetősége. A megrendelés visszavonása csak a futárszolgálat részére történő átadás előtt lehetséges.

Rendelés adatainak módosítása

Ha az ügyfél megrendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló email-ben szereplő adatok tekintetében, azt a rendelést leadott azonos napon belül kell a Szolgáltató felé jeleznie, a nem kívánt megrendelések teljesítésének elkerülése érdekében. Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha 48 órán belül nem kapja meg a Szolgáltatótól az elküldött megrendelésére vonatkozó visszaigazoló emailt.

A szerződés

A határidőben elfogadott (visszaigazolt) megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak.

Szerződés hatálya és időtartama

A felek a szerződést a visszaigazolásban megadott szállítási idejéig kötik.

Termék visszaküldése

Új termék esetén

A terméket csak bontatlan, hiánytalan és sértetlen csomagolás esetén vesszük vissza. Konzolok esetén sértetlennek kell lennie a gyártó zárjegyének a dobozon (Példa az 1. ábrán). Játék lemezek esetén a tok eredeti gyártói csomagolásának kell sértetlennek lennie, illetve a gyártó saját zárjegyének (Példa a 2. ábrán).

(1. ábra)

(2. ábra)

Újszerű/Használt termék esetén

A terméket sértetlen, és hibátlanul működő állapotában, minden hozzájáró csomagolás, papír és tartozékkal (elem, kábelek stb.) együtt vesszük vissza.

Garancia

Termékeinkre 14 nap garanciát vállalunk (mely a termék átvételétől érvényes), kivételt képeznek ez alól azon új termékeink, melyekre a gyártó vállal garanciát, pl.: Microsoft Xbox One gépek.

Árak

Az ár változtatás jogát minden esetben fenntartjuk!

Elállási jog

A megrendelő a szerződéstől tizennégy munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. A megrendelő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az értékesítő köteles a megrendelő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.

A vásárló nem gyakorolhatja elállási jogát, amennyiben új terméket vásárolt és csomagolását felbontotta! Illetve akkor sem, ha a terméket nem rendeltetésszerűen használta.

A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. A megrendelőt ezenfelül egyéb költség nem terheli. Az értékesítő azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor a megrendelő kártérítésre kötelezett, amennyiben az áru állapotában romlását, tönkremenését, vagy visszaadásának másmilyen ellehetetlenülését szándékosan vagy hanyagságból idézte elő.

Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy (postai kézbesítő, futár) jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés átvételét megelőzően keletkezett, azonnal jelentse a kézbesítést végző személynek és forduljon a megbízott szállítóhoz (jelenesetben Foxpost). Utólagos tartalomhiányért, esetleges sérülésért felelősséget vállalni nem tudunk!

Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 17/1999. Kormányrendelet szövegét letöltheti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjáról.